Menu
Solares Rathaus Freiburg
Town/city hall

Town Hall Freiburg solar panels

Rathaus Freiburg,  Rathausplatz 2–4,  79098 Freiburg im Breisgau
Open 24 hours
Official content of Freiburg