Menu
Restaurant Schwarzwaldstube im Schlosshotel Innenansicht
Gourmet restaurant

Schwarzwaldstube

Schwarzwaldstube,  76137 Karlsruhe